În preaviz se oferă tichete de masă electronice?

Da, tichetele de masă electronice se oferă și în preaviz.