Politică de confidențialitate

Care este scopul acestei Politici?

Următoarele informații vă sunt furnizate pentru a vă informa despre categoriile de Date cu caracter personal care fac obiectul colectării și prelucrării atunci când utilizați site-uri web, portaluri, aplicații și platforme ("Site-ul" nostru sau "Site-urile"), modul în care noi (adică Pluxee România) folosim aceste Date cu caracter personal și cu cine este posibil să le partajăm. Această politică descrie, de asemenea, drepturile dvs. și modul în care puteți lua legătura cu noi pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru a ne pune orice întrebări pe care le-ați putea avea cu privire la protecția datelor dvs. personale.

Pluxee România construiește relații puternice și durabile cu clienții, partenerii și consumatorii săi, bazate pe încredere reciprocă, asigurându-se că datele lor personale sunt în siguranță și rămân confidențiale fiind o prioritate absolută pentru Pluxee România.

Pluxee România se angajează să respecte toate prevederile legale și de reglementare aplicabile care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

Pluxee România aplică o politică de confidențialitate foarte strictă pentru a garanta protecția datelor personale ale celor care utilizează Site-urile sale:

 • Utilizatorii păstrează controlul asupra propriilor date. Datele prelucrate într-un mod transparent, confidențial și sigur.

 • Pluxee România se angajează să continue să protejeze datele personale ale utilizatorilor săi în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 (GDPR).

 • Pluxee România are un Responsabil cu Protecția Datelor la nivel de grup, pe care îl puteți contacta în caz de nelămuriri.

Această politică poate fi modificată, completată sau actualizată, în special pentru a respecta orice evoluții juridice, de reglementare, jurisprudență sau tehnice care pot apărea. Cu toate acestea, datele dvs. personale vor fi întotdeauna prelucrate în conformitate cu politica în vigoare la momentul colectării datelor, cu excepția cazului în care o prescripție legală obligatorie stabilește altfel și trebuie aplicată retroactiv.

Cine este "operatorul" și cum puteți lua legătura cu noi?

Operatorul:

Pluxee România,    
Persoană juridică română Sediul social în: Bvd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Iride Business Park Building, Etaj 3, Sector 2, București, România.
Nr. de înregistrare Registrul Comerțului: J40/9678/1998
Reprezentant legal: Manuel Angel Fernandez Amezaga în calitate de CEO
Responsabilul cu protecția datelor: privacy.ro@pluxeegroup.com 

Definiții

 • "Operator" - Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dvs. personale pe site-uri. În această Politică, Operator înseamnă Pluxee România.
 • "Date personale" - Înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată direct sau indirect prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice persoanei respective.
 • "Prelucrare" - Orice operație sau set de operații care se efectuează pe datele cu  caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • "Persoană împuternicită" - Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului de date.
 • "nouă" "noi" sau "noastră" - Pluxee România care acționează în calitate de operator. 
 • "voi" sau "Utilizatorii" - Orice utilizator/vizitator al Site-ului sau beneficiar al Serviciilor.

Cum vor fi colectate datele dumneavoastră cu caracter personal? Este obligatoriu ca dvs. sau alte persoane să furnizați datele dvs. personale?

Putem colecta datele dvs. personale în modurile enumerate mai jos:

 • Colectarea datelor dvs. personale direct de la dvs., cum ar fi atunci când completați formulare pe site-urile noastre; și
 • Colectarea Datelor dvs. cu caracter personal indirect în timpul navigării pe Site sau prin intermediul furnizorilor noștri de servicii și/sau al tehnologiilor de pe Site-urile noastre.
 • Indirect de la alte persoane juridice (de exemplu, angajatorul dvs.) în scopul executării contractelor. Indirect de la autoritățile publice sau de reglementare în scopul identificării și solicitării de informații.
 • Indirect de la alți parteneri, pe baza consimțământului prealabil dat de dvs. pentru partajarea datelor cu caracter personal.

Vom colecta datele dvs. personale în mod obligatoriu, în cazul în care acest lucru este impus de legile locale aplicabile sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor de pe site.

Dacă nu putem colecta aceste elemente obligatorii de date cu caracter personal, nu vom putea gestiona accesul dvs. la Site.

Ce date cu caracter personal deține Pluxee România? În ce scopuri și pe ce bază legală vor fi colectate și prelucrate datele dvs. personale? 

Putem procesa, utiliza și dezvălui datele dvs. personale în anumite scopuri, așa cum este detaliat mai jos, legate de utilizarea de către dvs. a site-ului și de serviciile pe care le furnizăm sau pe baza relației cu Pluxee.  

Vom colecta și prelucra datele dvs. personale așa cum este detaliat mai jos (fără ca această listă să fie exhaustivă) atunci când este necesar pentru a vă oferi acces la Site sau atunci când este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși. De asemenea, vom colecta și prelucra datele dvs. personale pentru  interesele legitime ale Pluxee Romania, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale. În cazul în care interesele legitime nu se aplică ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, consimțământul explicit prealabil va fi colectat alternativ, dacă acest lucru este cerut de lege.

Activități de prelucrare a datelor

Scopuri

Categorii de date cu caracter personal 

Temei juridic

Modulele cookie

Personalizarea Site-ului și îmbunătățirea experienței. 

O descriere mai detaliată a modului și a motivului pentru care cookie-urile ar putea fi utilizate pe Site-uri este disponibilă pe pagina noastră web 

 • Adresă IP
 • Modulele cookie
 • Date statistice

Consimțământ

Interesul legitim de a implementa măsurile tehnice necesare pentru funcționarea site-ului nostru web

Navigarea pe site

Respectarea obligațiilor legale

 • Date de identificare (nume, prenume, imagine - dacă le-ați furnizat)
 • Date tehnice (ora și data conectării, metadate

Obligație legală

Comunicarea cu utilizatorii

Colectarea și procesarea solicitărilor de la Utilizatorii care contactează Pluxee România

 • Adresa de e-mail și/sau numărul de telefon mobil
 • Orice date personale furnizate de utilizatori în cererea lor

Interesul legitim de a comunica cu utilizatorii și clienții site-ului nostru

Webcast pentru investitori

Permiteți investitorilor să acceseze platforma și să permită Pluxee să compileze statistici pentru a monitoriza publicul și pentru a-și contacta investitorii

 • Date de identificare (nume, prenume, companie și funcție)
 • Adresa de e-mail

Interesul legitim de a interacționa cu investitorii

Comunicari de marketing 

Colectarea si procesarea de date personale conform consimtamantului de acordat pentru partajarea cu parteneri de marketing sau furnizori ai unor platforme de marketing, inclusiv servicii de promovare pe rețelele de socializare, rețele de publicitate, furnizori de date terți și alți furnizori de servicii, pentru a atrage sau a înțelege mai bine utilizatorii si a le transmite comunicari cat mai relevante.

 • Adresa de e-mail si/sau numarul de telefon mobil

Consimțământ

Persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți ai partenerilor contractuali sau ai potențialilor clienți

Executarea contractului de emisiune de valori mobiliare.

Organizarea sistemului de note de securitate.

Primirea comenzilor pentru bilete.

Promovarea serviciilor și produselor Operatorului.

Comunicarea informațiilor privind executarea contractului, menținerea relației contractual-operaționale, mecanismele de funcționare a serviciilor contractate de client.

Cercetarea pieței și evaluarea serviciilor noastre.

Cooptarea de noi clienti, persoane juridice, in scopul extenderii activității comerciale a operatorului.

 • Date de identificare (nume, prenume, companie și funcție)
 • Adresa de e-mail și/sau numărul de telefon mobil
 • Orice date cu caracter personal furnizate de persoanele vizate 
 • Orice date cu caracter personal preluate din registre publice 

Obligatia legala pentru organizarea sistemului de bonuri valorice

Interesul legitim de a interacționa cu potențiali clienți sau parteneri în scopuri comerciale

Interesul legitim de a interacționa cu potențiali clienți sau parteneri în scopuri comerciale

Persoanele fizice care, în conformitate cu Legea nr. 283/2022, au statutul de persoane aflate în întreținerea angajaților Pluxee

Acordarea de zile libere salariaților în scopuri de îngrijire

 • Orice date cu caracter personal furnizate de persoanele vizate care dovedesc necesitatea acordării de zile libere angajatului Pluxee

Obligația legală de acordare a zilelor libere

Interesul legitim al Operatorului de a-și exercita și apăra diverse pretenții/acțiuni în fața instanțelor judecătorești, autorităților, instituțiilor publice și a altor persoane, conform legii.

Participanți / Câștigători ai campaniilor / concursurilor organizate de Pluxee România

Campania/concursul derulat de Operator.

Promovarea ofertelor proprii.

Validarea câștigătorilor și

Acordarea premiilor.

Apărarea drepturilor Operatorului și inițierea procedurilor legale în fața oricărei instanțe de judecată, autorități sau instituții publice sau a oricărei alte entități conform legii.

Plata impozitelor și a altor obligații conform legii, atunci când este cazul.

Soluționarea reclamațiilor legate de desfășurarea campaniei/concursului.

 • Date necesare conform Regulamentului campaniei

Consimțământul persoanei vizate de a participa la campanie/concurs

Interesul legitim al Operatorului de a-și exercita și apăra diverse pretenții/acțiuni în fața instanțelor judecătorești, autorităților, instituțiilor publice și a altor persoane, potrivit legii

Utilizatori/Beneficiari de vouchere

Pentru a vă crea și gestiona contul și accesul din aplicație

Pentru a comunica cu dvs. și a vă informa despre ofertele, produsele sau serviciile speciale disponibile de la Pluxee și partenerii săi, în măsura în care ați optat pentru această comunicare.

Pentru a furniza, livra și îmbunătăți serviciile și ofertele disponibile în aplicație

Efectuarea analizei datelor și a analizei statistice pentru a monitoriza calitatea serviciilor noastre.

Pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dvs.

Pentru a livra carduri direct consumatorilor în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale dintre Pluxee și angajator.

Pentru a furniza și îmbunătăți serviciile.

Pentru a comunica materiale comerciale utilizatorilor (buletine informative, oferte și oferte personalizate de produse/servicii, notificări de tip push, în scopuri de marketing) în măsura în care utilizatorul/beneficiarul a optat să primească astfel de comunicări.

Pentru a efectua analize și statistici avansate (profilare, segmentare, analiză complexă a datelor pe baza proceselor Pluxee de date) prin intermediul aplicației noastre. Mai exact, vom genera analize personalizate (profilare) și segmentare în scopuri de marketing pentru: oferte personalizate, îmbunătățirea serviciilor și a experienței utilizatorilor, personalizarea campaniilor de marketing. 

 • Informațiile pe care ni le furnizați atunci când completați formulare (de exemplu, pentru a face o solicitare, în scopuri de abonare, pentru a participa la sondaje, în scopuri de marketing, pentru a primi o ofertă de la Pluxee, pentru a trimite buletine informative).
 • Informațiile pe care le furnizați în scopuri de conectare, cum ar fi numele dvs., datele dvs. de contact (adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon).
 • Informații pe care le furnizați cu privire la numărul cardului dvs.
 • Datele dvs. de navigare.
 • Adresa la care sunt livrate cardurile.
 • Înregistrarea audio a apelurilor telefonice cu Call Center-ul nostru (Data apelului: zi, lună, an) și ora apelului (adică oră, minut, secundă); numărul de telefon și orice alte date furnizate în timpul apelului în vederea soluționării unei cereri/reclamații).
 • Numărul de telefon la care Pluxee vă va trimite comunicări de informare privind încărcarea cardului.
 • Tipul voucherelor, locația angajatorului, analize privind utilizarea tichetelor etc.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil.

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate și în interesul legitim al Operatorului de a oferi o experiență personalizată, precum și de a asigura respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a platformelor Operatorului.

Interesul legitim al Operatorului de a evalua activitatea curentă în vederea îmbunătățirii acesteia.

Interesul legitim al Operatorului de a-și exercita și apăra diverse pretenții/acțiuni în fața instanțelor judecătorești, autorităților, instituțiilor publice și a altor entități, potrivit legii (art. 6, alin.1, lit. f din Regulament).

 

 

Consimțământ

Altele

Orice alt scop pe care vi-l putem specifica la momentul colectării și descris într-o politică de confidențialitate specifică  Determinată la momentul colectării și descrisă într-o politică de confidențialitate specifică

Determinată la momentul colectării și descrisă într-o politică de confidențialitate specifică

Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pluxee România face parte dintr-un grup românesc sub brandul Pluxee ("grupul Pluxee"). 
Există posibilitatea transferurilor datelor dvs. personale în interiorul sau în afara grupului Pluxee. 

 • În cadrul Grupului Pluxee

Securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale sunt de mare importanță pentru noi și pentru celelalte entități ale grupului Pluxee. Acesta este motivul pentru care restricționăm accesul la datele dvs. personale membrilor personalului nostru și numai în măsura strict necesară pentru a procesa datele dvs. personale sau pentru a furniza serviciile necesare site-ului. Ne asigurăm ca persoanele autorizate de a prelucra datele cu caracter personal să respecte confidențialitatea sau să aibă o obligație legală adecvată de confidențialitate.
Legile europene privind protecția datelor nu permit transferul datelor cu caracter personal către țări terțe din afara Spațiului Economic European ("SEE") care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Unele dintre țările terțe în care operează entitățile Pluxee sunt situate în afara SEE și nu oferă același nivel de protecție a datelor ca țara în care locuiți și nu sunt recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a dreptului persoanelor fizice la confidențialitatea datelor Pentru aceste transferuri,  Pluxee România și entitățile Grupului Pluxee au implementat măsurile de protecție adecvate în conformitate cu legile și regulile relevante privind protecția datelor. Dacă aveți întrebări sau doriți să aveți detalii cu privire la aceste garanții, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la nivel de grup, trimițând un e-mail la privacy.ro@pluxeegroup.com 

 • În afara Grupului Pluxee

Nu vom dezvălui datele dvs. personale niciunei terțe părți neautorizate. Cu toate acestea, putem partaja datele dvs. personale cu furnizori de servicii autorizați (de exemplu, furnizori de servicii tehnice [găzduire, întreținere], consultanți etc.) la care putem apela în scopul enumerat mai sus, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Toți furnizorii terți de servicii cărora le-am dezvăluit și transferat datele dvs. personale au fost angajați în baza unui acord obligatoriu de confidențialitate și prelucrare a datelor cu Pluxee România sau entitățile Grupului Pluxee, prin care respectiva terță parte poate acționa numai la instrucțiunile entităților Pluxee Romania sau ale Grupului Pluxee. 

Acest furnizor terț de servicii și/sau alți contractanți, după caz, pot fi localizați în țări (de exemplu, Statele Unite, Regatul Unit), unde legile privind protecția datelor nu pot oferi un nivel de protecție echivalent cu legislația europeană (fiind specificat faptul că Comisia Europeană a recunoscut Statele Unite și Regatul Unit ca oferind o protecție adecvată). Dacă  entitățile Pluxee Romania sau ale grupului Pluxee dezvăluie datele dvs. personale unor astfel de destinatari, care vor fi numai în scopuri de recuperare în cazuri extreme sau în scopul furnizării de asistență la cererea noastră, vom stabili și / sau confirma că, înainte de a primi oricare dintre datele dvs. personale, acestea vor oferi un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. personale,  inclusiv măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate. În special, dacă destinatarii în cauză se află într-o țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție,  entitățile Pluxee Romania sau Pluxee Group vor implementa, de asemenea, alte măsuri adecvate, inclusiv clauze contractuale standard, pentru a asigura un astfel de transfer în conformitate cu legislația aplicabilă. 
Dacă aveți întrebări sau doriți să aveți detalii cu privire la aceste garanții, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la nivel de grup, trimițând un e-mail la privacy.ro@pluxeegroup.com.

În plus, putem partaja datele dvs. personale (i) dacă legea sau o procedură legală ne impune să facem acest lucru, (ii) ca răspuns la o solicitare din partea autorităților publice sau a altor funcționari sau (iii) dacă suntem de părere că transferul acestor date ar putea fi necesar sau adecvat pentru a preveni orice prejudiciu fizic sau pierdere financiară,  sau în legătură cu o investigație privind o activitate ilegală suspectată sau dovedită.

Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?  

Vom stoca datele dvs. personale de-a lungul perioadei necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate. Această perioadă poate fi prelungită, dacă este cazul, pentru orice perioadă de timp prevăzută de orice dispoziții legale sau de reglementare care se pot aplica.

Perioadele specifice de păstrare asociate fiecărui scop sunt enumerate în tabelul de mai sus.

Categorii de date cu caracter personal  Scopuri Perioada de stocare
 • Adresă IP
 • Date statistice
Personalizarea Site-ului și îmbunătățirea experienței.  Datele legate de utilizarea de către dvs. a Site-ului vor fi stocate de-a lungul perioadei necesare pentru Prelucrare.
 • Modulele cookie
Maximum 13 luni (în funcție de categoria din care face parte cookie-ul). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile.
 • Date de identificare (nume, prenume, imagine - dacă le-ați furnizat)
 • Date tehnice (ora și data conectării, metadate)
Respectarea obligațiilor legale Perioada necesară pentru prelucrare.
 • Adresa de e-mail
 • Orice date personale furnizate de utilizatori în cererea lor
 • Adrese de e-mail
 • Date de identificare (nume, prenume, companie, funcție)

Colectarea și procesarea solicitărilor de la Utilizatorii care contactează Pluxee România

Permiteți investitorilor să acceseze platforma și să permită Pluxee să compileze statistici pentru a monitoriza publicul și pentru a-și contacta investitorii

Perioada necesară pentru procesarea solicitării dvs.

Perioada necesară pentru prelucrare.

Orice altă categorie de date cu caracter personal determinată la momentul colectării și descrisă într-o politică de confidențialitate specifică Orice alt scop specificat la momentul colectării și descris într-o politică de confidențialitate specifică  Perioada necesară pentru prelucrare.

În cele din urmă, vă rugăm să rețineți că putem anonimiza datele dvs. personale în așa fel încât să nu mai puteți fi identificat și să continuați să le utilizați în scopuri statistice. Datele prelucrate în scopuri statistice nu mai sunt clasificate ca date cu caracter personal odată ce au fost anonimizate în mod corespunzător.

Datele dvs. personale sensibile vor fi prelucrate?

Ca regulă generală, nu colectăm date personale sensibile prin intermediul site-ului nostru sau pentru a furniza serviciile noastre. Vă rugăm să rețineți că formularele noastre de contact nu sunt destinate colectării de date personale sensibile. Prin urmare, ar trebui să vă limitați contribuția la ceea ce este strict necesar cu privire la solicitarea dvs. atunci când ne trimiteți un e-mail, ne contactați printr-un formular de contact sau prin orice alt mijloc.

Datele cu caracter personal sensibile se referă la orice informații privind originea rasială sau etnică a unei persoane, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicate, datele privind sănătatea sau datele referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Această definiție include, de asemenea, date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

În cazul excepțional în care ar fi strict necesar să colectăm astfel de date pentru a atinge scopul pentru care se efectuează prelucrarea sau dacă ne furnizați astfel de date, de exemplu atunci când ne trimiteți un e-mail), vom prelucra aceste date în conformitate cu cerințele legale locale pentru protecția datelor cu caracter personal și, în special, cu acordul dvs. prealabil explicit și în condițiile descrise în această politică.  

Care sunt drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale și cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Este important ca datele personale pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne informați dacă datele dvs. personale se modifică prin actualizarea contului dvs. pe site. 

Pluxee România se angajează să asigure protecția drepturilor dumneavoastră de confidențialitate în conformitate cu legile aplicabile. Veți găsi mai jos un tabel care rezumă drepturile dvs. de confidențialitate în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor, care se aplică tuturor datelor cu caracter personal prelucrate pe Site. 

Drepturi

Descrierea drepturilor dumneavoastră

Dreptul de acces și rectificare

Puteți obține toate informațiile enumerate în art. 15 GDPR și / sau puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. De asemenea, puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte pentru rectificarea datelor cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergere

Dreptul dvs. de a fi uitat vă dă dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. personale în cazurile în care:

 • datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate;
 • alegeți să vă retrageți consimțământul;
 • vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale;
 • datele dvs. personale au fost prelucrate ilegal;
 • există o obligație legală de a șterge datele dvs. personale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în cazurile în care:

 • contestați exactitatea datelor dvs. personale;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul prelucrării;
 • v-ați opus prelucrării din motive legitime;
 • prelucrarea datelor dvs. personale este ilegală și preferați restricționarea utilizării acestora în locul ștergerii lor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți solicita, dacă este cazul, portabilitatea datelor dvs. personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. 
Aveți dreptul să transmiteți aceste date altui operator fără obstacole din partea noastră în cazul în care:

 • prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract; și
 • prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

De asemenea, puteți solicita ca datele dvs. personale să fie transmise unei terțe părți la alegere (acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic).

Dreptul de a vă opune prelucrării

Puteți obiecta (adică vă puteți exercita dreptul de "renunțare") la prelucrarea datelor dvs. personale, în special în ceea ce privește profilarea sau comunicările de marketing. Când procesăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care are un efect juridic asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ.

Dreptul de a depune o plângere

Puteți alege să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere din România (CNIL: http.://www.dataprotection.ro)
De asemenea, aveți dreptul de a depune plângerea în fața instanțelor franceze sau în fața instanțelor în care aveți reședința obișnuită.

Dreptul de retragere a consimțământului

În situațiile în care este posibil să vă fi dat consimțământul specific pentru colectarea, prelucrarea și transferul informațiilor dvs. personale pentru un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru acea prelucrare specifică în orice moment. Când vă dați consimțământul, vi se va oferi în mod obișnuit metoda de a-l retrage. Odată ce am primit notificarea că v-ați retras consimțământul, nu vom mai procesa informațiile dvs. în scopul sau scopurile cu care ați fost de acord inițial, cu excepția cazului în care avem o altă bază legitimă pentru a face acest lucru în lege.

Dreptul de a defini directivele post-mortem

În conformitate cu Legea franceză privind protecția datelor, aveți posibilitatea de a defini directive referitoare la stocarea, ștergerea și comunicarea datelor dvs. personale după deces.

Aceste directive pot fi înregistrate la o terță parte digitală de încredere, certificată de CNIL și responsabilă pentru aplicarea dorințelor dvs. în conformitate cu cerințele reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți:

 • să utilizați  formularul web online de solicitare: Acest sistem electronic vă permite să vă conectați și să vedeți progresul solicitării dvs., să vedeți și să trimiteți mesaje și să vă revizuiți documentele în siguranță. Acest sistem este furnizat de One Trust și după efectuarea solicitării vi se vor trimite detalii despre cum să vă conectați.
 • De asemenea, puteți adresa întrebări sau reclamații Responsabilului cu protecția datelor Grupului, prin e-mail la privacy.ro@pluxeegroup.com  sau prin poștă la adresa Blvd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Iride Business Park Building, Etaj 3, Sector 2, București, România.

De obicei, nu este necesară nicio taxă

Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa datele personale (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. de acces este în mod clar nefondată sau excesivă. Alternativ, putem refuza să dăm curs solicitării în astfel de circumstanțe.

Ce am putea avea nevoie de la dvs.

Este posibil să fie necesar să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a accesa informațiile (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o altă măsură de securitate adecvată pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica de gestionare a drepturilor de protecție a datelor

Cum vor fi protejate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Implementăm toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale posibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea în prelucrarea datelor dvs. personale.

În acest scop, luăm toate măsurile de precauție necesare, având în vedere natura datelor cu caracter personal și riscurile legate de prelucrarea acestora, pentru a menține securitatea datelor și, în special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau accesul neautorizat al terților (protecția fizică a spațiilor, proceduri de autentificare cu acces personal, securizat prin identificatori și parole confidențiale, un jurnal de conectare,  criptarea anumitor date etc.

În plus, dacă încheiem un contract cu persoane împuternicite pentru prelucrarea integrală sau parțială a datelor dvs. personale, avem nevoie de un acord contractual din partea furnizorilor noștri de servicii pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor personale pe care le transmitem acestora sau pe care le colectează în numele nostru, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Efectuăm în mod regulat audituri pentru a verifica aplicarea operațională corectă a regulilor referitoare la securitatea datelor dvs. personale.

Cu toate acestea, aveți, de asemenea, responsabilitatea de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale, așa că vă invităm să rămâneți vigilenți, mai ales atunci când utilizați un sistem deschis, cum ar fi Internetul.

Link-uri către alte site-uri / platforme

Ocazional, oferim link-uri către alte platforme în scopuri practice și informative. Aceste platforme funcționează independent de Site-urile noastre și nu se află sub controlul nostru. Aceste platforme au propriile politici de confidențialitate sau termeni de utilizare, pe care vă sfătuim cu tărie să le citiți. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la conținutul de pe aceste platforme, pentru produsele și serviciile care pot fi oferite acolo sau pentru orice altă utilizare a acestora.

Cum veți fi notificat dacă utilizările datelor dvs. personale se schimbă?

Putem actualiza sau modifica această politică după cum și când este necesar. În acest caz, modificările vor deveni aplicabile numai după o perioadă de 30 de zile lucrătoare de la data modificării. Vă rugăm să consultați această pagină ocazional dacă doriți să fiți informat cu privire la orice modificări posibile.

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această politică, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la următoarea adresă: privacy.ro@pluxeegroup.com

Aplicabilă de la data de 15.03.2024

Evidența modificărilor

 • Politica valabilă până la data de 15.03.2024

 • Politica valabilă până la data de 03.10.2023