Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție înainte de a utiliza website-ul

1. PREZENȚII TERMENI PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Termenii și condițiile prezente de utilizare (împreună cu documentația menționată în aceștia) constituie termenii și condițiile de utilizare pe baza cărora dumneavoastră puteți accesa website-ul nostru („website-ul nostru”), ca vizitator sau ca utilizator înregistrat. Utilizarea website-ului nostru include, fără limitare, și accesarea, navigarea și înregistrarea/logarea pentru a utiliza website-ul.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare la accesarea website-ului, întrucât aceștia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a website-ului.

Prin accesarea website-ului nostru confirmați că acceptați acești termeni și condiții de utilizare și că sunteți de acord cu respectarea acestora.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza website-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a organiza concursuri online, fie în nume propriu, fie în numele unui partener. Condițiile aferente fiecărui concurs online vor fi reglementate separat, prin regulamentului concursului în cadrul căruia vor fi detaliate criteriile de eligibilitate și modalitatea de desfășurare a concursului.

 

2. ALȚI TERMENI APLICABILI

Sunt de asemenea aplicabile pentru utilizarea website-ului nostru (i) politica de confidentialite, ce se regăsește pe website-ul nostru la următoarea adresă: https://www.pluxee.ro/politica-de-confidentialitate/, prin care se detaliază condițiile în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, modul de obținere a consimțământului pentru această procesare, precum și garanția protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal și (ii) politica privind utilizarea cookies-urilor ce se regăsește la următoarea adresă: https://www.pluxee.ro/politica-de-cookies/

3. INFORMAȚII DESPRE NOI

Acesta este un website operat de Pluxee Romania S.R.L. Suntem o societate înregistrată în România, cu nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J 40/9678/1998, cod unic de înregistrare RO 11071295 și sediul social situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9 – 9 A,Iride Business Park, Cladirea 19, Et. 3, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania. Acești termeni și condiții se aplică și oricăror altor website-uri viitoare ce urmează să fie operate de către noi.

4. MODIFICAREA TERMENILOR

Putem revizui termenii și condițiile de utilizare, precum și orice alți termeni aplicabili în orice moment prin modificarea paginilor relevante.

Vă rugăm să verificați paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări vi se vor aplica de la actualizarea prezenților termeni și condiții.

5. MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI

Ne rezervăm posibilitatea de a actualiza website-ul în orice moment și de a schimba conținutul acestuia. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că website-ul nostru poate fi neactualizat la momentul vizualizării acestuia și nu avem nicio obligație de a-l actualiza in timp real.

Nu garantăm că website-ul nostru nu are nicio eroare și nici că nu vor exista erori sau omisiuni în conținutul său.

6. ACCESAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

Website-ul nostru poate fi accesat în mod gratuit.

Nu garantăm faptul că website-ul nostru și conținutul său vor fi accesibile în permanență, fără întreruperi. Putem suspenda, retrage, înceta sau modifica website-ul nostru în totalitate sau în parte fără a va aviza în prealabil în acest sens. Nu vom răspunde în situația în care website-ul nostru nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.

Dumneavoastră sunteți responsabil pentru a realiza toate acțiunile necesare din punctul dumneavoastră de vedere pentru a accesa website-ul.

Sunteți de asemenea responsabil de a vă asigura că toate persoanele care accesează website-ul nostru prin conexiunea dumneavoastră de internet cunosc și implementează acești termeni și condiții de utilizare și orice alte condiții aplicabile.

7. CONTUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI PAROLA ACESTUIA

Dacă alegeți sau primiți un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ce ține de procedurile de securitate ale website-ului nostru, trebuie să considerați orice astfel de informație ca fiind strict confidențială și nu trebuie să o furnizați niciunei terțe persoane.

Avem dreptul de a întrerupe utilizarea oricărui cod de utilizator sau oricărei parole, fie aleasă de dumneavoastră sau alocată de către noi, în orice moment, dacă, în opinia noastră, nu ați respectat dispozițiile acestor termeni și condiții de utilizare.

În cazul în care cunoașteți sau suspectați că oricine în afară de dumneavoastră vă cunoaște codul de utilizator sau parola, vă rugăm să ne anunțați în cel mai scurt timp prin email la info.ro@pluxeegroup.com sau prin fax la 021 208 91 00.

8. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Suntem deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la website-ul nostru, precum și cu privire la conținutul acestuia, aceste drepturi fiind protejate de legislația națională și internațională în vigoare.

Statutul nostru de autori ai conținutului website-ului nostru trebuie întotdeauna recunoscut.

Nu trebuie să utilizați nicio parte din conținutul website-ului nostru cu scopuri comerciale fără a obține o licență în acest sens de la noi.

În cazul în care veți copia pe hârtie sau în format electronic orice parte din website-ul nostru, drepturile dumneavoastră de a utiliza website-ul nostru vor înceta imediat și, în consecință, va trebui să returnați sau să distrugeți orice copii ale conținutului website-lui nostru.

De asemenea ne rezervăm toate drepturile de a acționa căile legale pe care le avem la dispoziție în cazul oricărei încălcări a prezenților termeni și condiții.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Conținutul integral al website-ului nostru este livrat pe baza “ca disponibil”, “așa cum este” fără nicio garanție de niciun fel fie expresă, fie implicită, inclusiv, dar nelimitându- se la, orice garanții de vandabilitate, asociere cu un scop particular, acuratețe și non-încălcare. Pluxee Romania S.R.L. nu garantează acuratețea, gradul de completitudine, actualitatea sau certitudinea niciunui conținut pus la dispoziție prin intermediul website-ului nostru. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații înainte de a se baza pe aceasta. Utilizarea website-ului nostru și a conținutului disponibil pe website-ul nostru se fac pe răspunderea unică a utilizatorului.

De asemenea, nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-servies sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul dumneavoastră, sistemul dumneavoastră IT, datele dumneavoastră ca urmare a utilizării website-ului nostru sau a altor website-uri către care există link-uri in website-ul nostru.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către website-ul nostru. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea noastră cu privire la respectivele website-uri. Nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu rezultând din utilizarea respectivelor website-uri.

Continutul acestui website nu reprezinta consultanta juridica sau fiscala. Va recomandam sa solicitati opinia unui specialist inainte de a lua sau a implementa decizii pe baza informatiei regasite in acest website.

10. VIRUȘI

Nu garantăm ca website-ul nostru va fi securizat sau fără niciun virus. Sunteți responsabil pentru configurarea sistemului dumneavoastră IT, pentru programele de calculator și platforma necesară pentru accesul website-ului nostru și pentru folosirea propriului software anti-virus.

Nu trebuie să utilizați în mod defectuos website-ul nostru, introducând viruși, troiani, worms, bombe logistice sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la website-ul nostru, la server-ul pe care website-ul nostru este găzduit sau pe orice alt server, calculator sau baza de date conectat la website-ul nostru. Nu trebuie să atacați prin atacuri de tip denial-of- services sau distributed denial-of-services. Prin încălcarea acestei dispoziții, ați comite o infracțiune conform legii române. Vom raporta orice astfel de încălcare către autoritățile de investigare competente și vom coopera cu autorități prin furnizarea identității dumneavoastră către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website încetează imediat.

11. LINK-URI CĂTRE WEBSITE-UL NOSTRU

Puteți trimite la pagina principală a website-ului nostru printr-un link, atât timp cât faceți acest lucru într-un mod echitabil, care nu aduce atingere reputației noastre și care nu profită de reputația noastră în scopuri personale.

Nu trebuie să creați un link în așa fel încât să sugerați în vreun fel orice formă de asociere, aprobare sau sprijin din partea noastră atunci când nu există o astfel de situație.

Nu trebuie să stabiliți un link către website-ul nostru în cadrul unui website ce nu vă aparține.

Website-ul nostru nu poate fi copiat sub forma de frame pe niciun website. De asemenea, nu se poate crea un link către altă pagină din website-ul nostru în afară de pagina principală.

Ne rezervăm dreptul de a retrage dreptul la creare link către website-ul nostru fără

notificare prealabilă.

Dacă doriți să utilizați conținut din website-ul nostru în afară de situațiile de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email la info.ro@pluxeegroup.com sau prin fax la 021 208 91 00.

12. LINK-URI CĂTRE TERȚE PERSOANE ȘI RESURSELE DIN WEBSITE-UL NOSTRU

Orice link-uri către alte website-uri sau alte resurse furnizate de terțe persoane, sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor website-uri sau resurselor respectivelor website-uri.

13. LEGEA APLICABILĂ

Pentru acești termeni și condiții de utilizare, precum și orice aspecte referitoare la sau în legătură cu conținutul lor, este aplicabilă legea română.

Dumneavoastră sunteți de acord ca instanțele competente în legătură cu orice aspect legat de acești termeni și condiții să fie instanțele din București, România.

14. MĂRCI

Toate numele de companii, mărci înregistrate, mărci de servicii, denumiri comerciale, logo-uri și sigle sunt protejate de legea mărcilor înregistrate. Nimic din conținutul acestui website nu trebuie interpretat ca acordarea de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest site fără permisiunea scrisă din partea Pluxee Romania S.R.L. sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci.

15. CONTACT

Pentru a ne contacta vă rugăm să ne trimiteți un email la info.ro@pluxeegroup.com sau un fax la 021 208 91 00.

Vă mulțumim pentru vizitarea website-ului nostru.

Aplicabilă de la data de 04.10.2023

Evidența modificărilor 

  • Politica valabilă până la data de 03.10.2023