Certificat de atestare fiscala 2024 - persoana care scrie- Pluxee

Certificat de atestare fiscală - informații utile pentru antreprenori și persoane fizice

2 Aprilie 2024

În cadrul relațiilor cetățenilor cu statul, o parte esențială este reprezentată de plata obligațiilor fiscale în așa fel încât să nu existe întârzieri semnificative, iar sumele depuse ca obligații provenite din diverse motive să fie cele precizate de autoritățile competente. Un document de importanță crucială în această privință, atât pentru antreprenori, cât și pentru persoane fizice, este certificatul de atestare fiscală. Acest document are ca principal rol reflectarea situației fiscale a unui contribuabil la un anumit moment în vederea înlesnirii anumitor activități pe care aceștia doresc să le desfășoare.

În articolul de mai jos sunt oferite informații utile pentru persoanele care desfășoară o activitate economică din poziția de întreprinzători sau pentru simplii cetățeni care la un moment dat au nevoie de prezența certificatului fiscal. Astfel, se va putea afla ce este certificatul de atestare fiscală și care este importanța lui în contextul economic actual. De asemenea, se va putea consulta procedura de obținere a certificatului și se vor putea descoperi câteva sfaturi și recomandări utile pentru obținerea rapidă a acestui document.

Cuprins:
1. Ce este certificatul de atestare fiscală
1.1. Definirea termenului de certificat de atestare fiscală
1.2. Importanța certificatului fiscal în context economic
2. Cum se obține certificatul de atestare fiscală
2.1. Documentele necesare pentru obținerea certificatului de atestare fiscală
2.2. Procedura necesară pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
3. Recomandări și sfaturi utile pentru obținerea certificatului de atestare fiscală

1. Ce este certificatul de atestare fiscală

Majoritatea cetățenilor români ajung în decursul activității lor la un moment în care trebuie să dețină un document oficial, emis de instituțiile cu rol fiscal din România, cu ajutorul căruia să demonstreze plata conformă a taxelor sau existența unor obligații fiscale restante, ce urmează a fi plătite în viitor. Acest act este important pentru antreprenori, deoarece este nevoie de el în tranzacții comerciale, licitații sau alte achiziții, având și rolul secundar de a oferi încrederea necesară pentru încheierea unor relații de afaceri sănătoase. 

Certificat de atestare fiscala - anagajat la birou, laptop- Pluxee
Imagine de Scott Graham pe Unsplash.com


Persoanele fizice au și ele nevoie de certificatul fiscal în diferite contexte, cum ar fi achiziția sau vânzarea unui bun sau chiar obținerea unui împrumut. Conform acestor date rezultă importanța certificatului fiscal, acesta fiind considerat un adevărat pilon al responsabilității fiscale și un indicator al integrității financiare, atât pentru persoane fizice, cât și pentru antreprenori. 

Citește și: Granturi IMM 2024: ce sunt și cum pot fi accesate

1.1. Definirea termenului de certificat de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală este un document cu caracter oficial, emis de către instituțiile statului român, care au rol în stabilirea și colectarea taxelor și impozitelor pe care persoanele fizice și juridice le datorează statului român. Principalul scop al acestui document este de a dovedi plata de către contribuabili a obligațiilor survenite în urma practicării unei activități sau a înstrăinării unor bunuri (taxe, contribuții, impozite etc.). 

Acest act confirmă starea fiscală a unei entități (persoană fizică, antreprenor sau firmă) la un anumit moment prin intermediul unor informații detaliate, ce surprind existența unor datorii fiscale, nivelul acestora și perioada restanțelor, dacă aceasta există. De obicei, actul este solicitat în numeroase împrejurări, ca de exemplu la licitații, tranzacții comerciale sau achiziții publice, acolo unde este obligatorie dovedirea probității fiscale a unui contribuabil. 

1.2. Importanța certificatului fiscal în context economic

În contextul economic actual, certificatul de atestare fiscală are o importanță semnificativă, îndeplinind mai multe roluri esențiale cu privire la evaluarea conformității fiscale a contribuabililor. Deținerea unui astfel de document oferă avantaje persoanelor fizice și juridice, dar și autorităților statului român cu rol de impunere a taxelor și impozitelor. 

 • În cazul persoanelor fizice, certificatul de atestare fiscală este un document ce trebuie prezentat în mod obligatoriu în cazul în care acestea doresc să vândă anumite bunuri pe care le au în proprietate. Aici este vorba, în special, de acele obiecte cu valoarea ridicată, cum ar fi autoturisme, terenuri sau locuințe. Pentru finalizarea unor astfel de tranzacții, vânzătorul trebuie să demonstreze plata la zi a tuturor taxelor și impozitelor. În cazul în care există restanțe, procedura de vânzare nu poate fi finalizată decât după ce acestea sunt plătite integral;
 • În cazul antreprenorilor, certificatul de atestare fiscală îndeplinește, pe lângă rolul de a dovedi plata tuturor taxelor și impozitelor și un criteriu de selecție pe care eventualii parteneri doresc să îl folosească în vederea alegerii unui colaborator care este responsabil în plata tuturor datoriilor, fie că este vorba despre cele destinate statului român, fie către partenerii de afaceri;
 • Autoritățile fiscale pot utiliza documentul pentru facilitarea colectării corecte și la timp a tuturor veniturilor fiscale datorate de persoanele fizice și juridice. 

Citește și : AI la locul de muncă - riscuri și oportunități pentru HR

2. Cum se obține certificatul de atestare fiscală

Obținerea certificatului de atestare fiscală se face în urma unei solicitări, pe bază de cerere, a persoanei în cauză către administrațiile financiare ale primăriei din localitatea de reședință. Procedura este relativ simplu de aplicat, existând mai multe care pot fi utilizate în funcție de împrejurări. Având în vedere numeroasele împrejurări în care documentul este util, legislația statului român prevede ca documentul să fie eliberat într-o perioadă scurtă, în cele mai multe cazuri aceasta fiind de aproximativ trei zile de la momentul aplicării cererii. Autoritățile fiscale eliberează certificatul după consultarea bazei de date în care este precizat nivelul taxelor datorate în ultima zi a lunii precedente momentului depunerii cererii. 

2.1. Documentele necesare pentru obținerea certificatului de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală poate fi obținut atât de persoanele fizice, cât și de cele juridice. În ambele cazuri este necesară prezentare unor documente care să permită eliberarea actului. Pentru persoanele fizice este obligatorie prezentarea unei cereri prin care se solicită eliberarea certificatului, precum și a unei copii după cartea de identitate a persoanei în cauză. Aceasta trebuie să dețină și cartea de identitate în original pentru a dovedi identitatea sa. Dacă solicitarea nu este făcută de persoana în cauză, ci de către un împuternicit, acesta trebuie să dețină un document care să dovedească acest lucru (împuternicire în original și copie), precum și cartea de identitate a împuternicitului (original și copie).

În cazul persoanelor juridice, documentele necesare sunt cererea tip, copia după cartea de identitate a persoanei delegate, împuternicirea acesteia din partea firmei, copia după certificatul de înregistrare fiscală, precum și documente care dovedesc realitatea contabilă, precum balanța de verificare semnată și ștampilată. 

2.2. Procedura necesară pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

Persoanele care necesită deținerea unui certificat de atestare fiscală trebuie să știe modalitatea prin care poate să-l obțină. În acest sens este obligatorie să se înainteze o cerere către organele fiscale. Cererea poate fi realizată de către următoarele persoane:

 • Cel mai adesea, cererea este depusă de către contribuabil care are nevoie de ea în diverse scopuri;
 • În unele cazuri, autoritățile publice pot solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală;
 • Persoanele care dețin titluri de participare la o firmă;
 • O persoană fizică sau juridică ce face această solicitare pentru un alt contribuabil (doar în cazul în care este prezentat acordul scris al persoanei în cauză în legătură cu legalitatea cererii);
 • Notarul public care dezbate o succesiune pentru o persoană fizică. 

În aceea ce privește modalitatea de depunere a cererii există posibilitatea ca aceasta să fie depusă în mod fizic la administrațiile finanțelor publice din cadrul primăriilor de sector sau municipale din întreaga țară sau cu ajutorul mediului online, prin intermediul internetului. Această din urmă procedură poate fi făcută în trei moduri diferite, în funcție de dorința persoanei care solicită eliberarea documentului. 

Astfel, poate fi utilizat platforma special destinată persoanelor fizice și juridice din România, numită spațiul privat virtual (SPV), sistemul informatic pus la dispoziție de ANAF sau sistemul PatrimVen. Toate cele trei variante oferă același rezultat, alegerea urmând a fi făcută în funcție de împrejurări și de dorința contribuabilului. 

De precizat este faptul că modelul de cerere pentru eliberarea certificatului fiscal poate fi obținut fie de la administrațiile financiare, fie de pe platformele online, puse la dispoziția cetățenilor din România. O atenție suplimentară trebuie acordată în acest sens alegerii variantei corecte a modelului de cerere, deoarece există o variantă pentru persoanele fizice și alta pentru cele juridice. 

După completarea cererii online sau în mod fizic și după furnizarea tuturor documentelor solicitate urmează o așteptare scurtă, de aproximativ trei zile, după care certificatul poate fi ridicat și folosit în funcție de necesități. Persoanele fizice și juridice trebuie să cunoască și faptul că acest document are un termen de valabilitate strict, după trecerea acestuia actul nemaifiind considerat unul relevant. Astfel, în cazul persoanelor juridice valabilitatea certificatului este de treizeci de zile de la data eliberării, pe când în cazul persoanelor fizice termenul este extins până la nouăzeci de zile de la eliberare. 

Citește și despre: Impozitarea tichetelor de masă: legislație și atribuțiile angajatorului și angajatului

3. Recomandări și sfaturi utile pentru obținerea certificatului de atestare fiscală

Majoritatea persoanelor fizice și juridice ajung la un moment dat în împrejurarea de a necesita un document de tipul certificatului de atestare fiscală, fără de care nu își pot realiza în mod corespunzător anumite activități, cum ar fi vânzarea sau cumpărarea unor bunuri sau obținerea unor împrumuturi. Pentru trecerea prin procedura de obținere într-un mod lejer și rapid trebuie ca fiecare contribuabil să cunoască de unde se scoate certificatul fiscal, ce documente trebuie să prezinte și care este demersul ce trebuie să fie aplicat. 

De asemenea, pot fi consultate în acest sens câteva sfaturi și recomandări utile, care ajută în mod real la obținerea certificatului de atestare fiscală:

 • Înainte de solicitare trebuie să existe garanția că nu există datorii fiscale restante sau dacă acestea sunt înregistrate să fie plătite în întregime ca documentul obținut să ateste lipsa oricăror datorii;
 • În momentul solicitării certificatului de atestare fiscală contribuabilii trebuie să aibă la dispoziție toată documentația necesară completată în mod corect. Grija în acest sens este binevenită, deoarece în cazul lipsei unor acte va fi nevoie de o nouă vizită la administrațiile financiare, ceea ce presupune întârzieri care pot duce la pierderi financiare semnificative;
 • Resursele online sunt de un real ajutor, deoarece pot oferi contribuabililor posibilitatea de a obține actul fără a face vizite nejustificate la sediile administrațiilor financiare, unde în cele mai multe cazuri sunt cozi însemnate, iar timpul de așteptare este unul foarte lung. Persoanele fizice și juridice pot utiliza platforme, precum SPV sau cea oferită de ANAF, pentru a solicita eliberarea documentului;
 • În cazurile în care există probleme ce nu pot fi rezolvate cu ușurință este binevenită colaborarea cu un expert fiscal. Un astfel de consultant poate ajuta în special antreprenorii lipsiți de experiență, nu doar în ceea ce privește problemele fiscale, ci și în alte împrejurări, cum ar fi acordarea unor beneficii către angajați (cardurile de vacanță sau cardurile de tichete de masă) care trebuie să fie fiscalizate în mod corespunzător;
 • În situația în care apar neconcordanțe cu privire la plata taxelor și impozitelor (taxe plătite, dar care nu apar în baza de date a agenției fiscale) este utilă păstrarea evidențelor legate de plățile făcute anterior. Prezența chitanțelor și a altor documente care atestă plata taxelor poate duce la rezolvarea rapidă și corectă a oricărei neînțelegeri;
 • Demersul de obținere a certificatului de atestare fiscală trebuie să fie făcut prin realizarea unei comunicări corespunzătoare cu autoritățile fiscale. Chiar dacă procedura este uneori frustrantă este utilă păstrarea unui ton calm, deoarece situațiile neclare vor fi rezolvate mult mai ușor în acest fel;
 • Certificatul de atestare fiscală este un document obligatoriu în anumite împrejurări, lipsa lui ducând la imposibilitatea realizării unui demers de forma unei tranzacții. Având în vedere acest element, procedura nu trebuie să fie aplicată în preajma termenului limită, pentru că este posibil să apară anumite probleme care să nu permită obținerea dovezii plății tuturor taxelor și impozitelor. Pentru evitarea unei astfel de situații nedorite este utilă aplicarea unui demers anticipat prin depunerea cererii cu o perioadă de timp lungă, înainte de momentul în care prezența lui este necesară. În condițiile în care valabilitatea documentului este una destul de lungă (30 de zile pentru persoanele juridice și 90 de zile pentru persoanele fizice) se recomandă ca procedura să fie făcută din timp pentru a se evita apariția unor surprize neplăcute.

În concluzie, deținerea unor informații cu privire la certificatul de atestare fiscală este benefică atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, deoarece în cazul în care este nevoie de prezența sa se va cunoaște cu precizie modul în care poate fi obținut. 

Articol scris în colaborare cu Cerasela Dragoș

Cerasela Dragoș este senior partner în cadrul companiei Advanced Fiscal Consulting SRL și colaborator Wolters Kluwer România. Consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România cu o experiență vastă în proiecte de implementare proceduri, metodologii, modele și sisteme informaționale în domeniul financiar- fiscal-contabil, precum și programe de training, Cerasela a condus echipe în mari organizații de consultanță, precum Andresen, Ernst&Young, BakerTilly, aducând o contribuție semnificativă la dezvoltarea acestor organizații, dar și la dezvoltarea abilităților tehnice ale oamenilor cu care a interacționat, fiind un real suport clienților interni și externi.