Granturi IMM 2024 - Pluxee

Granturi IMM 2024: ce sunt și cum pot fi accesate

15 Ianuarie 2024

Fie că ești fondatorul unui start-up, proprietarul unei mici afaceri sau un antreprenor cu o idee revoluționară, finanțarea este combustibilul care te poate propulsa spre succes.
Dar, uneori, obținerea unor granturi pentru investiții poate părea ca un labirint. Cu toate acestea, nu trebuie să îți face griji. În acest articol îți vom prezenta câteva granturi IMM disponibile în 2024, care să te ajute să îți transformi visul în realitate.

Primele 10 programe din lista de mai jos fac parte din schița de buget pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), care prevede 18 programe naționale, cu buget total de 4,78 miliarde de lei sub formă de credite de angajament și 1,23 miliarde de lei sub formă de credite bugetare. Așadar, iată ce sunt granturile IMM și care sunt programele cu cel mai mare impact pentru firmele românești mici și mijlocii (IMM) din România.

Ce sunt granturile IMM

Un grant reprezintă o sumă de bani acordată pentru un anumit program sau proiect în diverse domenii de activitate.

Finanțările nerambursabile susțin activități esențiale pentru dezvoltare socială și economică. Ele ajută în domenii cu resurse financiare insuficiente, cum ar fi reabilitarea infrastructurii în regiuni sărace sau sprijinirea organizațiilor neguvernamentale. Aceste finanțări provin în principal de la alte state sau instituții internaționale.

Sistemul de finanțări externe nerambursabile face parte din colaborarea internațională și oferă ajutor în situații excepționale. Statele beneficiare primesc sprijin atunci când nu au expertiză sau resurse pentru rezolvare independentă. Aceste finanțări impun respectarea unei metodologii specifice și promovează implementarea principiilor sociale validate în alte țări.

Un program de finanțare nerambursabilă trece prin mai multe etape:
Stabilirea obiectivelor: Finanțatorul, în colaborare cu autoritățile relevante, stabilește domeniile și obiectivele programului de finanțare. Se elaborează o metodologie pentru selecția proiectelor și finanțarea activităților.
Licitație de proiecte: Finanțatorul lansează public programul de finanțare, oferind un ghid și detalii despre condiții, termene și cerințele de depunere a proiectelor. Solicitanții depun proiectele în conformitate cu ghidul programului.
Evaluarea proiectelor: O comisie evaluează proiectele în funcție de criterii predefinite. Proiectele sunt ierarhizate, iar câștigătorii sunt anunțați în funcție de punctajul obținut și suma solicitată.
Implementarea proiectelor: Proiectele câștigătoare intră în perioada de implementare, unde se derulează activitățile pentru care au primit finanțare nerambursabilă.
Evaluare finală: La finalul implementării, se realizează o evaluare a rezultatelor și a impactului proiectelor.

Aceste etape asigură transparența și eficacitatea programelor de finanțare nerambursabilă, cu scopul de a sprijini dezvoltarea și obiectivele stabilite.

Tipuri de granturi pentru IMM

Potrivit Comisiei Europene, granturile reprezintă contribuții financiare directe de la bugetul UE, acordate sub formă de donații organizațiilor implicate în activități care susțin politicile UE. Acestea sunt gestionate centralizat de către Comisia Europeană, fie direct, fie indirect prin agențiile UE, agențiile executive sau agenții naționale.

Există două categorii principale de granturi:
1.Granturi pentru Acțiuni Specifice:
•Finanțează acțiuni dedicate atingerii unui obiectiv al unei politici a UE.

2.Granturi de Funcționare:
•Finanțează cheltuielile de funcționare ale organizațiilor care urmăresc un interes general european sau un obiectiv al unei politici a UE.

Granturile se bazează pe costurile efective suportate de beneficiari pentru activitățile desfășurate, iar rezultatele acțiunii rămân în proprietatea beneficiarilor.

Așadar, acum că știi ce sunt granturile, iată o listă de granturi IMM pentru 2024:

1.Start-Up Nation România 2024

În 2024, Programul Start-Up Nation România va include doar credite bugetare de 209,15 milioane de lei, destinate plății beneficiarilor ediției 2022, fără credite de angajament pentru o nouă ediție.

Totuși, se preconizează lansarea ediției a patra pe fonduri europene, axându-se pe stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă, incluzând elemente precum educație, training și mentorat, alături de cheltuieli eligibile ca vouchere de digitalizare. 

2.Programul Femeia Antreprenor 2024

Programul național multianual "Femeia Antreprenor" destinat dezvoltării culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM va beneficia de un buget total de aproape 310 milioane de lei. Acesta va fi repartizat în credite de angajament de 260 milioane de lei pentru lansarea unei noi ediții și semnarea contractelor de finanțare, dar și credite bugetare de 50 de milioane de lei pentru plata firmelor câștigătoare din ediția 2022.

Până în prezent, programul a oferit granturi de 200.000 de lei unor IMM-uri conduse de femei cu rol majoritar în conducerea societății.

3.Programul Comerț-Servicii 2024

Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, orientat spre stimularea comerțului online și digitalizare, are un buget alocat de 50 milioane lei, atât în credite de angajament cât și în credite bugetare.

Programul include cheltuieli eligibile precum vouchere de digitalizare. Deși prevăzut și pentru anul 2023 cu un buget de 74.5 milioane lei și un număr estimat de 149 de beneficiari, acesta nu a fost lansat până în prezent.

Microîntreprinderile și IMM-urile din România pot accesa fonduri nerambursabile de până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, limitat la 500.000 lei pe credit de investiții de la instituțiile de credit partenere, cu un minim de 250.000 lei pentru creditul de investiții solicitat.

4.Microindustrializare 2024

Programul național multianual de microindustrializare dispune de un buget de 50 milioane lei în credite de angajament și încă 50 milioane lei în credite bugetare. Deși a fost planificat pentru anul 2023 cu un buget de 85 milioane lei și 170 de beneficiari estimați, programul nu a fost lansat până în prezent.

Grantul Microindustrializare oferă un ajutor financiar de până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, limitat la 500.000 lei pe credit de investiții obținut de la instituțiile de credit partenere, cu o valoare minimă a creditului de investiții solicitat de 250.000 lei.

5. Granturi pentru creșterea competitivității produselor industriale

Programul de creștere a competitivității produselor industriale românești, programat pentru anul 2024, are un buget propus de 27,55 milioane lei. Acesta oferă granturi între 5.000 și 200.000 EUR pe firmă, cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea produselor din industria prelucrătoare.

Printre activitățile vizate se numără implementarea și certificarea sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și siguranței ocupaționale, responsabilității sociale, igienei alimentare și securității informației.

De asemenea, programul susține:
•dotarea și modernizarea laboratoarelor de testare și etalonare
•certificarea voluntară a produselor
•asimilarea de noi tehnologii și produse
•realizarea de analize comparative pentru planuri de restructurare în industria prelucrătoare
•organizarea de expoziții și standuri de prezentare
•înregistrarea și protejarea mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești pe piețele externe.

6.Incubatoare de afaceri

Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare de afaceri, destinat anului 2024, dispune de un buget propus de 5 milioane lei. Acesta are ca obiectiv principal sprijinirea înființării incubatoarelor de afaceri în universități, cu accent pe implicarea studenților.

Programul va colabora cu parteneri locali, inclusiv autorități publice și companii active pe piața locală, pentru a facilita acest proces și a susține dezvoltarea antreprenorială în rândul tinerilor.

7.Ajutoare pentru firmele de turism din stațiuni balneare

Schema de ajutor de minimis destinată modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimaterice pentru anul 2024 are alocat un buget de 15 milioane lei. Această schemă oferă un sprijin de până la 200.000 EUR pentru investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, incluzând și cheltuielile pentru formarea profesională a personalului din sectorul HORECA.

Ajutorul de stat se va acorda sub forma unei alocări financiare nerambursabile, acoperind până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fără TVA, ale proiectului.

8.Granturi pentru firmele din industria prelucrătoare

Schema de ajutor de stat destinată industriei prelucrătoare pentru anul 2024 propune un buget impresionant, cu credite de angajament în valoare de 1,15 miliarde lei și credite bugetare de 55,45 milioane lei.

Această schemă, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 959/2022, se concentrează pe acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau extinderea activităților economice existente în sectorul industrial prelucrător.

Aceste granturi vor susține dezvoltarea și modernizarea industriei, contribuind astfel la creșterea competitivității sectorului la nivel național și internațional.

9.Programul de finanțare pentru Economia Circulară

Programul privind economia circulară, destinat operatorilor economici din industria prelucrătoare pentru anul 2024, are alocate în schița de buget credite de angajament de 33,43 milioane lei și credite bugetare de 20 milioane lei. Acest program va oferi ajutoare de până la 200.000 EUR fiecărei întreprinderi selectate pentru a stimula investiții și activități finanțate de la bugetul de stat, în scopul tranziției către economia circulară.

Măsurile vizate în cadrul acestui program includ:
•transferul tehnologic pentru prevenirea și reducerea generării de deșeuri
•utilizarea eficientă a resurselor
•reutilizare, reparare și reciclare
•dezvoltarea activităților de cercetare, inovare și proiectare ecologică
•înființarea și modernizarea laboratoarelor de testare pentru materiale și produse rezultate din activități de economie circulară
•înființarea de centre de reparații și recondiționări
•extinderea activităților de reciclare
•crearea de centre de colectare și valorificare pentru produse specifice
•reciclarea și valorificarea deșeurilor industriale
•modernizarea instalațiilor de reciclare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor poluanți
•introducerea sau extinderea producției de produse și ambalaje alternative la cele din plastic de unică folosință
Aceste inițiative vizează promovarea unui model economic sustenabil și eficient din punct de vedere al resurselor.

10.Programul Construct Plus 2024

Programul Construct Plus, destinat anului 2024, are alocate în schița de buget credite de angajament în valoare de 745 milioane lei. Această alocare vine după amânarea lansării primei ediții, inițial preconizată pentru 2023, datorită întârzierii publicării Ghidului solicitantului până în 4 decembrie 2023.

Cu aceste credite de angajament, programul va putea să înceapă să semneze contracte de finanțare cu firmele selectate. Creditele bugetare necesare pentru plăți vor fi alocate printr-o rectificare bugetară în a doua jumătate a anului 2024 sau prin bugetul de stat pe anul 2025, în funcție de ritmul implementării schemei.

Programul vizează sprijinirea producătorilor de materiale de construcții, oferind un ajutor de stat regional nerambursabil de până la 50 de milioane de euro pentru fiecare firmă, destinat investițiilor în noi fabrici de producție în România.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat va fi de 75%, ceea ce înseamnă că firmele beneficiare vor trebui să contribuie cu cel puțin 25% la cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile.

Firmele mici și mijlocii (cu maxim 249 de angajați) vor beneficia de această intensitate maximă, în timp ce companiile mari (cu 250 de angajați sau mai mult) vor primi ajutoare de stat cu o intensitate variabilă între 30% și 70%, în funcție de județul în care se realizează investiția, necesitând astfel o contribuție financiară mai mare din partea lor.

11.Programe și fonduri UE finanțate din bugetul UE și din NextGeneration

Aceste programe constau în 6 rubrici, fiecare cu mai multe programe sau fonduri:

Rubrica 1: Piața unică, inovare și sectorul digital
•Cercetare și inovare
•Investiții europene strategice
•Piața unică
•Spațiu

Rubrica 2: Coeziune și valori
•Dezvoltare regională și coeziune
•Redresare și reziliență
•Investiții în oameni, coeziune socială și valori

Rubrica 3: Resurse naturale și mediu
•Agricultură și politică maritimă
•Mediu și politici climatice

Rubrica 4: Migrație și gestionarea frontierelor
•Migrație
•Gestionarea frontierelor

Rubrica 5: Securitate și apărare
•Securitate
•Apărare

Rubrica 6: Vecinătate și întreaga lume
•Acțiune externă
•Asistență pentru preaderare

Află mai multe despre programele de finanțare ale UE.

12.Finanțare nerambursabilă pentru IMM-urile din domeniile turism și sănătate

Cel de-al treilea val de finanțări prin fonduri europene, destinat creșterii competitivității IMM-urilor din regiunea Nord-Vest a României, își deschide porțile pentru aplicanți. Acest apel este adresat întreprinderilor mici și mijlocii care au planuri de dezvoltare în sectoarele turism și sănătate din județele Bihor, Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Bugetul total al apelului se ridică la 15 milioane de euro. Perioada de depunere a cererilor de finanțare începe pe data de 14 septembrie 2023, de la ora 10:00, și se va încheia pe 13 martie 2024, la ora 10:00.

Aceasta reprezintă o oportunitate valoroasă pentru IMM-urile din regiunea menționată să acceseze resurse financiare esențiale pentru dezvoltarea și extinderea activităților lor.

Vezi care este valoarea și cuantumul finanțării nerambursabile, dar și care sunt domeniile de activitate eligibile pentru investiții. 

13.Ghidului Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”

MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) și Ministerul Cercetării au lansat în dezbatere publică proiectul Ghidului Solicitantului pentru măsura "Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare" în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027. Bugetul total disponibil este de 46,6 milioane de euro, dintre care 36,6 milioane provin din fonduri UE și restul din bugetul de stat.

Bugetul va fi distribuit în cadrul a două componente distincte:

Componenta 1 - dedicată sprijinirii întreprinderilor nou înființate inovatoare din regiunile mai puțin dezvoltate (LDR), acoperind majoritatea teritoriului României, cu excepția Bucureștiului și județului Ilfov. Pentru această componentă, bugetul alocat este de 40 milioane EUR.

Componenta 2 - axată pe sprijinirea întreprinderilor nou înființate inovatoare din regiunea mai dezvoltată (MDR), care include anumite localități din județul Ilfov. Bugetul destinat acestei componente este de 6,69 milioane euro.

Aceste apeluri de proiecte sunt o oportunitate semnificativă pentru întreprinderile inovatoare la început de drum, oferindu-le suport financiar pentru dezvoltarea și consolidarea activităților lor inovative în cadrul economiei românești.

14.Programul de accelerare IMM

Firmele românești din sectoarele Construcții, IT, Sănătate și Turism sunt eligibile pentru a obține finanțări de stat, în valoare de până la 500.000 lei (echivalentul a aproximativ 100.000 EUR), sub forma unei prime de capital pentru credite bancare. Aceasta se realizează prin intermediul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Bugetul total alocat pentru acest program în anul 2023 este de 54.115.000 lei, cu un număr estimat de 108 beneficiari. Pentru perioada 2024-2026, bugetul estimat crește la 77.286.000 lei, cu un număr estimat de 153 de beneficiari.

Alocația financiară nerambursabilă acordată fiecărei firme este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu poate depăși 500.000 lei din valoarea unui credit de investiții contractat cu o bancă parteneră în program. Valoarea minimă a creditului de investiții solicitat prin program pentru acoperirea cheltuielilor eligibile este de 250.000 lei. Această măsură oferă un sprijin financiar semnificativ pentru dezvoltarea și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din România.

15.Sandbox Program

Programul Sandbox este inițiat de Forest Valley, o companie non-profit, pentru a conecta investitori, profesioniști preocupați de soluții de mediu și reprezentanți din sectorul public cu startup-uri și fondatori care dezvoltă soluții verzi. Scopul său este de a facilita colaborarea între agenții schimbării și soluțiile B2B, contribuind la creșterea impactului și la construirea unei lumi mai durabile.

Costuri: Participarea în program este gratuită. Organizatorii percep o taxă de 6% din investițiile și granturile primite de participanți datorită programului, dar și o taxă variabilă din contractele încheiate cu clienții atrași prin intermediul programului.
Finanțare: Posibilitatea obținerii de finanțare directă din partea Forest Valley și de la investitori sau companii interesate de soluțiile înscrise în program.
Eligibilitate: Business-uri din orice industrie, cu orientare către soluții climatice.
Deadline de aplicare: 14 ianuarie

Sandbox oferă o platformă propice pentru dezvoltarea și extinderea afacerilor cu impact în domeniul mediului, promovând o colaborare fructuoasă între actorii cheie din industrie.

16.Apelul AIRISE pentru experimente în folosirea AI în producție

Scopul proiectului AIRISE (Artificial Intelligence for Resilience in Manufacturing SMEs) este de a accelera adoptarea Inteligenței Artificiale (AI) în domeniul producției în întreaga Uniune Europeană.

Acest apel vizează desfășurarea de „experimente” pentru a sprijini IMM-urile europene și întreprinderile cu capital mediu în dezvoltarea ideii de utilizare a AI în producție.

Proiectul oferă suport în toate etapele de dezvoltare, de la concepție până la testarea implementării în condiții de producție reale. Ghidul aplicantului este disponibil aici.

Categorii de Aplicare:
•Proiectare și inginerie
•Monitorizarea și controlul proceselor
•Operațiuni de producție
•Supply chain
•Training
Finanțare: Maximum 40.000 de euro per aplicant.
Deadline de Aplicare: 15 ianuarie

AIRISE oferă o oportunitate valoroasă pentru IMM-uri să implementeze soluții bazate pe Inteligența Artificială în sectorul producției, promovând inovația și reziliența în industrie.

17.TrialsNet Open Call

TrialsNet susține dezvoltarea infrastructurii și a platformelor pentru soluții de conectare și integrare a software-urilor, dispozitivelor și bazelor de date. Programul se adresează atât companiilor deja existente, cât și celor aflate în stadiul de experimentare și implementare.

Finanțare: Între 200.000 și 300.000 de euro.
Eligibilitate: Business-uri din domeniile infrastructură, transport, securitate, eHealth și servicii de urgență, cultură, turism și divertisment.
Deadline de Aplicare: 19 ianuarie 2024, ora 17:00 CET, prin portalul Funding Box.

TrialsNet oferă oportunitatea de a obține finanțare pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare în conectivitate și integrare în diverse domenii, contribuind la avansarea infrastructurii tehnologice și a platformelor interconectate.

18.Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Această intervenție face parte din Planul Național Strategic pentru tinerii fermieri, gestionat de AFIR, și are ca scop instalarea tinerilor fermieri ca șefi/manageri ai unei exploatații agricole. Acest program contribuie la îmbunătățirea structurii de vârstă a fermierilor, promovează întinerirea și reînnoirea generațiilor de fermieri, susține aspectele legate de protecția mediului și agricultura ecologică, și consolidează structura socio-economică a zonelor rurale.

Participare: Gratuită
Finanțare: Fonduri nerambursabile de la 70.000 de euro per exploatație.
Eligibilitate: Tinerii fermieri cu vârsta între 18 și 40 de ani, absolvenți ai cel puțin 8 clase, cu competențe în industria vegetală/zootehnică/mixtă, dobândite prin studii superioare, formare profesională sau participare la programe.
Deadline de Aplicare: 31 ianuarie 2024, ora 16:00, pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Poți să descarci ghidul solicitantului, modelul planului de afaceri și alte anexe de aici. Această inițiativă oferă tinerilor fermieri oportunitatea de a beneficia de finanțare și suport pentru a dezvolta și gestiona exploatații agricole, contribuind la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

Strategiile guvernamentale și fondurile europene din România pentru anii 2023-2026 deschid un orizont vast de oportunități pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Cu bugete impresionante și programe bine structurate, aceste inițiative vor accelera dezvoltarea, inovarea și competitivitatea firmelor românești.

Prin acces la finanțări consistente și suport pentru investiții, poți explora noi direcții de creștere și consolidare, contribuind astfel la progresul economic durabil și la diversificarea peisajului antreprenorial din România.

________________________________________

Surse: Centru de Elaborare Proiecte Unionale, StartupCafe, Comisia Europeană, ING, Regio Nord-Vest, StartupCafe, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, StartupCafe, Comisia Europeană, Finantare.ro, Startarium.