Când se acordă prima de carieră profesională?

Prima de carieră profesională se acordă într-o singură tranşă, corespunzătoare anului școlar 2023-2024. 

Prima de carieră profesională se acordă şi pentru următorii ani şcolari/universitari, respectiv în perioada anilor şcolari/universitari 2023-2024 până în anul şcolar/universitar 2026-2027, în conformitate cu obiectivele Programului Educaţie şi Ocupare 2021 - 2027 şi în limita fondurilor disponibile cu această destinaţie, cu respectarea regulilor de eligibilitate aplicabile.